วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล (Submersle Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 69 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกิจการประปา ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งประปา ภายในเขตตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน บริเวณด้านหน้าทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเช็คระยะ 40,000 กิโลเมตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคู่มือการบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-6360 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 บริเวณร้านพิพัฒน์เฟอร์นิเจอร์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกประมาณ 100 เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 3 บริเวณโค้งก่อนถึงซอยโรงขนมจีน ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกประมาณ 100 เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางพัณญ์นิภา ธวัฒน์อุดมฤทธิ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกประมาณ 100 เมตร พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป (SHARP) รุ่น AR-5520 หมายเลขเครื่อง 3073229 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป (SHARP) รุ่น AR-5520 หมายเลขเครื่อง 3082784 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ ขนาด 15x3.66 นิ้ว จำนวน 5 กล่อง และสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ต จำนวน 2,000 ดวง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง