องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อ - สอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

12/3 หมู่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 18150

เวลาทำการ: 08.30-16.30น.

โทรศัพท์/ โทรสาร: 036-277600

E-mail: Klongrua.sao@gmail.com