องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 
 
 

 

 


  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองเรือ รุ่นที่ 2 ปร...
   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ...

  โครงการประชาคมตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
   

ประชุมประชาคมตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เพื่อพิจารณาแผนพัฒ...

  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำค...
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดสมานมิตรมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบ...

  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
   

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ นำโดยนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ...


 
5 สัญญาณเตือนลิ่มเลือดอุดตันในสมอง ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด
4 กลุ่มคนอันตราย ห้ามฉีดวัคซีนโควิด
 
 
 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562