องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 
 
 

 

 


  กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก...
   
  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคให้...
   
  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคล...
   
  กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกสภา หมู่ที่...
   

 
5 สัญญาณเตือนลิ่มเลือดอุดตันในสมอง ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด
4 กลุ่มคนอันตราย ห้ามฉีดวัคซีนโควิด
 
 
 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562