องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 
 
 

 

 


   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง นโยบา...
   
  กิจกรรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศร...
   
   ซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชนประจำปี 2563
   
  คิวอาร์โค๊ด อบต.คลองเรือ
   

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดยังไง? เริ่มบังคับใช้ปี 2563 แล้วยังไงต่อ?
[Covid19]โควิด อาการ การรักษา ใน 6 นาที l 10นาทีกับหมอต่อ
 
 
 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562