องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ นำโดยนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) นำโดยนายพิทักษ์สัน  บัวภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎ์บำรุง) และคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณถนนสายวิหารแดง-คลองไทร ตลาดทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชน วัด โรงเรียน ตลอดจนทุกภาคส่วน ร่วมมือผนึกพลังความคิด ความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน

2022-11-25
2022-11-09
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-09-27
2022-07-12
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-28