องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (covid 19) [ 11 พ.ย. 2563 ]32
2 ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ย. 2563 ]28
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไ ปเพื่อส รรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]676
4 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]31
5 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]58
6 ประกาศกำหนราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ก.ค. 2563 ]181
7 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (1) [ 10 ก.ค. 2563 ]51
8 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (2) [ 10 ก.ค. 2563 ]31
9 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (3) [ 10 ก.ค. 2563 ]31
10 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (4) [ 10 ก.ค. 2563 ]34
11 ประกาศขยายเวลาการประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]39
12 สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด เดือนพฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]28
13 แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]140
14 องค์การบริหารส่วนคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณท่าน ดร.วสันต์ ศรีจันทร์ ที่นำชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อม Face shild จำนวน 6 ชุด มามอบให้เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิ [ 17 เม.ย. 2563 ]45
15 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 17 เม.ย. 2563 ]47
16 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 เม.ย. 2563 ]50
17 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณียื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) [ 16 เม.ย. 2563 ]33
18 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้า) [ 15 เม.ย. 2563 ]39
19 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์) [ 15 เม.ย. 2563 ]32
20 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การทำธุรกรรมก่อสร้าง ฯ) [ 15 เม.ย. 2563 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7