องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยนายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมกับคณะภิกษุสงฆ์วัดคลองไทร      และนายพิทักษ์สัน บัวภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) พร้อมคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภายใต้โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565)        ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองไทร เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

2022-07-12
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-17