องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)


วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดสมานมิตรมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวัดสมานมิตรมงคล หมู่ที่ 2 ดังนี้ 1.กิจกรรมกวาดลานวัดสมานมิตรมงคลพร้อมปรับภูมิทัศน์ 2.กิจกรรมทำความสะอาดล้างห้องน้ำวัดสมานมิตรมงคล 3.กิจกรรมทำความสะอาดล้างโบสถ์วัดสมานมิตรมงคล

2022-11-25
2022-11-09
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-09-27
2022-07-12
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-28