องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ นำโดยนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.พนักงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ วัดคลองหัวช้าง

2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09
2023-06-02