องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ นำโดยนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.พนักงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ วัดคลองหัวช้าง

2022-11-25
2022-11-09
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-09-27
2022-07-12
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-28