องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมพิธีเปิด “


2023-01-17
2022-12-28
2022-12-22
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-09
2022-10-21