องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


ในวันที่ 22 ธันวาคนม 2565 อบต.คลองเรือ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอวิหารแดง โดยการนำท่านศักดิ์ดา สำเภาเงิน ปลัดอาวุโส พร้อมคณะ ประกอบด้วย อบต.คลองเรือ , ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 5 นำถุง


2023-01-17
2022-12-28
2022-12-22
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-09
2022-10-21