องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


วันที่ 17 มกราคม 2565 นายสันทัด รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง พร้อมด้วยปลัดอำเภอวิหารแดง กำนันอัศวิน คัมภิรานนท์ กำนันตำบลคลองเรือ นางพรนภา ฉิมยาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นางสุมาลี คุ้มสุวรรณ์ ผู้อำนวยกา


2023-01-17
2022-12-28
2022-12-22
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-09
2022-10-21