องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในพื้นที่หมู่ 4 วันที่สอง


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับนายสมศักดิ์  ขันแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า      ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี      เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงมาสู่คน

2023-05-12
2023-04-30
2023-03-31
2023-03-29
2023-03-23
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-07