องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 29 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองเรือจัดโครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือคนจมน้ำและการปฐมพยาบาล ตลอดจนการช่วยเหลือคนจมน้ำ

2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09
2023-06-02