องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จัดโครงการอมรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและประชาชนทั่วไปในตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร"พวงมาลัยจากผ้าขาวม้า" และหลักสูตร"ตุ๊กตาจา


2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09
2023-06-02