องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 "(คลองเรือเกมส์)


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 - 1 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้จัดทำโครงการ "แข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566   (คลองเรือเกมส์) จำนวน 10 หมู่บ้าน ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ดังนี้ 1.กีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน 2.กีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย ปิงปองลูกรัก ชักเย่อคู่ใจ กางเกงเอวเด้ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้รัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 

2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09
2023-06-02