องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองคลัง

นางน้ำอ้อย วิมาโน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.09-2487-8882

 นางนภาพร ชิณวร
นางสาวภัทรวดี  เพ็ชรดา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   

นางสาวชวนพิศ  บัวหลาย นางสาวหัทยา  ศรีมณี
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป