องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองการศึกษา


นางสาวปราณี  ศรีสุระ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.09-1803-1599
นางสาวสาหร่าย บัวทอง
นางสาวจิรวรรณ  บัวอุย
ครูชำนาญการ
ผู้ดูแลเด็ก