องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]111
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วตำบลคลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]81
3 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]104
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]75
5 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]110
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]85
7 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]110
8 ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]107
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]96
10 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]108
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]79
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]105
13 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]97
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]100
15 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]93
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]99
17 รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]104
18 รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 [ 12 ส.ค. 2563 ]98
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 2563 [ 12 ส.ค. 2563 ]98
20 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]99
 
หน้า 1|2