องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562_1 [ 18 พ.ย. 2562 ]35
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562_2 [ 18 พ.ย. 2562 ]39
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562_3 [ 18 พ.ย. 2562 ]35
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562_4 [ 18 พ.ย. 2562 ]37
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562_1 [ 19 ส.ค. 2562 ]38
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562_2 [ 19 ส.ค. 2562 ]32
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ตรั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]39
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ตรั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]37
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562_2 [ 9 ส.ค. 2562 ]38
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562_1 [ 9 ส.ค. 2562 ]34
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562_3 [ 9 ส.ค. 2562 ]32