องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางพัณญ์นิภา ธวัฒน์อุดมฤทธิ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 11 พ.ย. 2563 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 3 บริเวณโค้งก่อนถึงซอยโรงขนมจีน ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 11 พ.ย. 2563 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 บริเวณร้านพิพัฒน์เฟอร์นิเจอร์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 11 พ.ย. 2563 ]3
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางพัณญ์นิภา ธวัฒน์อุดมฤทธิ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 21 ต.ค. 2563 ]10
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 3 บริเวณโค้งก่อนถึงซอยโรงขนมจีน ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 21 ต.ค. 2563 ]8
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 บริเวณร้านพิพัฒน์เฟอร์นิเจอร์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 21 ต.ค. 2563 ]9
7 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]13
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]11
9 ประกาศราคากลาง โครงการปรรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าวัดสมานมิตร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 18 ก.ย. 2563 ]17
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 8 บริเวณซุ้มวัดคลองยาง ถึงถนน คสล.เดิม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 11 ก.ย. 2563 ]17
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทางแชมเปญ หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขันแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 24 ก.ค. 2563 ]21
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณกลุ่มบ้านนางก้าน หลักทอง ถึงกลุ่มบ้านนางเกลี้ยง กัญวิเศษ [ 20 ก.ค. 2563 ]18
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคันคลองหนองไทร หมู่ที่ 9 บริเวณต่อจากกลุ่มบ้านนางสมจิตร สีดา [ 20 ก.ค. 2563 ]20
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณกลุ่มบ้านนายธงชัย ยอดผล ถึงกลุ่มบ้านนายจำนอง สร้อยแสง [ 20 ก.ค. 2563 ]23
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขันแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 20 ก.ค. 2563 ]20
16 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลอง คลองหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 9 มิ.ย. 2563 ]25
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณบ้านนางชมัด บุญมี หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 9 มิ.ย. 2563 ]26
18 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายภาสกร สมพงษ์ ถึงบริเวณสุดเขตตำบลคลองเรือตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 27 พ.ค. 2563 ]31
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณกลุ่มบ้านนายสมัย พงษ์ภมร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 28 เม.ย. 2563 ]26
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคันคลองคลองไทร หมู่ที่ 1 บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 28 เม.ย. 2563 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9