องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 232 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 บริเวณตรงข้ามร้านละมุนตาคาเฟ่ ถึงบริเวณโค้งคริสจักร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 30 ส.ค. 2565 ]8
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณเลียบคันคลองบ้านนายประจักร บัวสด ถึงบ้านนายนิวัตน์ อินทร์อ่ำ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 18 ส.ค. 2565 ]8
3 ประกาศประกวดราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งถังแชมเปญพร้อมถังกรองน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางเย็น เบญจวงษ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 16 ส.ค. 2565 ]17
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บริเวณกลุ่มบ้านนายนิคม สอยสระ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 3 ส.ค. 2565 ]6
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ถนนเส้นหลักวิหารแดง-คลองไทร หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 26 ก.ค. 2565 ]5
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณกลุ่มบ้านนายพยนต์ เผือกทอง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ค. 2565 ]7
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นกลุ่มบ้านนายประมาณ รุ่งเรือง ถึงกลุ่มบ้านนางสำเนียง อินเปีย (ทำต่อ) ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ค. 2565 ]7
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ม.4 บริเวณบ้านนายบุญชอบ เอี่ยมละออ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]18
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวิหารแดง-คลองไทร โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนางศักดิ์ ก้านพลู ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]18
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายจำรัส ร้อยพิมพ์ ถึงกลุ่มบ้านนายมนัส บุญมา ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]18
11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด จุกเริ่มต้นบริเวณบ้านนางวรรณรัตน์ พรหมบุพผา ถึงบริเวณบ้านนางสมจิตร ตาลจีน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเรือ อำเภิวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 2 มิ.ย. 2565 ]21
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนางสมโภชน์ ทับสาร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 20 พ.ค. 2565 ]18
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บริเวณซอยกลุ่มบ้านนางจรูญ ลีละออง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 20 พ.ค. 2565 ]17
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนายบุญมา แหยมนก ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 20 พ.ค. 2565 ]19
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณกลุ่มบ้านนายน้อย บัวกลิ่น ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 21 เม.ย. 2565 ]57
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณกลุ่มบ้านนายเทียน กัญหา ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 21 เม.ย. 2565 ]47
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณกลุ่มบ้านนายเฉลิม เบ้าศรี ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 21 เม.ย. 2565 ]56
18 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือน ตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564) [ 12 ต.ค. 2564 ]62
19 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ 3 ก.ย. 2564 ]81
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณกลุ่มบ้านนางเย็น เบญจวงษ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 20 ส.ค. 2564 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12