องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]80
2 คู่มือการจัดเก็บรายได้ [ 27 ธ.ค. 2564 ]94
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]98
4 แบบฟอร์ม แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2564 ]105
5 แบบฟอร์ม คำร้องคัดค้านบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2564 ]92
6 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]98
7 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]104
8 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัฺติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]123
9 ประกาศการกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]116
10 การชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]97
11 การชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564(1) [ 21 ธ.ค. 2563 ]116
12 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]92
13 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]92
14 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]129
15 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]94
16 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2561 [ 12 ธ.ค. 2560 ]98
17 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2560 [ 6 ธ.ค. 2559 ]98
18 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2559 [ 8 ธ.ค. 2558 ]92