องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 3 [ 22 พ.ย. 2562 ]46
2 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 2 [ 22 พ.ย. 2562 ]40
3 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 1 [ 22 พ.ย. 2562 ]43
4 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 4 [ 22 พ.ย. 2562 ]42
5 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 5 [ 22 พ.ย. 2562 ]44
6 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 6 [ 22 พ.ย. 2562 ]49
7 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 7 [ 22 พ.ย. 2562 ]48
8 แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]41
9 บันทึกการใช้แผนดำเนินงาน 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]52
10 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ โครงการ กิจกรรม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]87
11 แผนดำเนินการ ปี 61 [ 15 ธ.ค. 2560 ]42
12 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2560 ]44
13 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2560 ]43
14 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 15 ธ.ค. 2560 ]42
15 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 15 ธ.ค. 2560 ]43
16 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 15 ธ.ค. 2560 ]39
17 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2560 ]40
18 สรุปรายละเอียดโครงการเวทีประชาคมตำบลคลองเรือ 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]42
19 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 9 ก.ย. 2559 ]49