องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 3 [ 22 พ.ย. 2562 ]26
2 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 2 [ 22 พ.ย. 2562 ]18
3 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 1 [ 22 พ.ย. 2562 ]23
4 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 4 [ 22 พ.ย. 2562 ]21
5 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 5 [ 22 พ.ย. 2562 ]23
6 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 6 [ 22 พ.ย. 2562 ]19
7 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 7 [ 22 พ.ย. 2562 ]21
8 แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]20
9 บันทึกการใช้แผนดำเนินงาน 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]30
10 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ โครงการ กิจกรรม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]66
11 แผนดำเนินการ ปี 61 [ 15 ธ.ค. 2560 ]22
12 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2560 ]24
13 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2560 ]22
14 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 15 ธ.ค. 2560 ]21
15 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 15 ธ.ค. 2560 ]20
16 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 15 ธ.ค. 2560 ]18
17 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2560 ]20
18 สรุปรายละเอียดโครงการเวทีประชาคมตำบลคลองเรือ 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]21
19 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 9 ก.ย. 2559 ]23