องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]19
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]90
3 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]110
4 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 3 [ 22 พ.ย. 2562 ]94
5 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 2 [ 22 พ.ย. 2562 ]93
6 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 1 [ 22 พ.ย. 2562 ]101
7 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 4 [ 22 พ.ย. 2562 ]93
8 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 5 [ 22 พ.ย. 2562 ]94
9 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 6 [ 22 พ.ย. 2562 ]120
10 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 7 [ 22 พ.ย. 2562 ]121
11 แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]100
12 บันทึกการใช้แผนดำเนินงาน 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]103
13 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ โครงการ กิจกรรม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]100
14 แผนดำเนินการ ปี 61 [ 15 ธ.ค. 2560 ]98
15 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2560 ]98
16 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2560 ]96
17 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 15 ธ.ค. 2560 ]92
18 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 15 ธ.ค. 2560 ]89
19 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 15 ธ.ค. 2560 ]92
20 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2560 ]95
 
หน้า 1|2