องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ข้อบัญญัติ/เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2565 ]7
2 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2565 ]7
3 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]119
4 ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]104
5 ประกาศข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]110
6 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]129
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]103
8 ประกาศข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]94
9 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]93
10 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]96
11 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]97
12 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]95