องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


การประเมินการให้บริการสาธาณะตามเกณฑ์ชี้วัดและเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประเมินการให้บริการสาธาณะตามเกณฑ์ชี้วัดและเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ