องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)


วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดสมานมิตรมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวัดสมานมิตรมงคล หมู่ที่ 2 ดังนี้ 1.กิจกรรมกวาดลานวัดสมานมิตรมงคลพร้อมปรับภูมิทัศน์ 2.กิจกรรมทำความสะอาดล้างห้องน้ำวัดสมานมิตรมงคล 3.กิจกรรมทำความสะอาดล้างโบสถ์วัดสมานมิตรมงคล

2023-11-20
2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09