องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 375 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลประชากร เดือนเมษายน 2567 [ 29 พ.ค. 2567 ]90
2 ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2 [ 8 พ.ค. 2567 ]3
3 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซเคิล [ 22 เม.ย. 2567 ]6
4 ประชาสัมพันธ์รับซื้อขยะรีไซเคิล [ 20 มี.ค. 2567 ]5
5 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนที่อายุ 58 - 59 ปี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สุงอายุอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]343
6 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาจัดสรรโควต้าเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]31
7 ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ [ 19 ก.พ. 2567 ]29
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวิหารแดง ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายไฟฟ้ากับสถานที่หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า [ 16 ก.พ. 2567 ]21
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]17
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2567 (1) [ 31 ม.ค. 2567 ]12
11 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญฯ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]37
12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]1
13 รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]17
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]2
15 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25666 [ 20 ธ.ค. 2566 ]9
16 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 1 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]2
17 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 1 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
18 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
19 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]92
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรายชื่อเกษตกรได้รับความช่วยเหลือกรณีพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ได้รับความเสียหาย [ 7 พ.ย. 2566 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19