องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th

 
 
 


โครงการประชาคมตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ


ประชุมประชาคมตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวัน พุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565

- ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม เพื่อการประชุมประชาคมโดยการร่วมกันคิดกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหา ในการพัฒนาตำบล

-สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ในการประชุมร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ทุกท่านได้เสนอปัญหามาในการแก้ไขปัญหา ให้ตรงต่อความต้องการ และความดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

- ผลจากการมีส่วนร่วม ได้รับฟังปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาของคนในตำบล เช่นเรื่องน้ำขาดแคลน การทำถนนเพิ่มเติม ติดป้ายบอกทาง เป็นต้น

- การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง ในที่ประชุมได้รับทราบปัญหาต่างๆ และหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ตามที่ที่ประชุมได้เสนอมา โดยการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ และทำการแก้ปัญหาเพื่อให้ตรงต่อความเดือดร้อนของคนในพื้นที

2023-11-20
2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09