องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองเรือ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองเรือ และชมรมผู้สุงอายุตำบลคลองเรือ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองเรือ       รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้จักวิธีการดูแลตัวเอง รู้จักการออกกำลังกายที่ถูกวิธี          เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุเลือกกินอาหารได้อย่างปลอดภัย

2023-11-20
2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09