องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
 


วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมพิธีเปิด “


2024-03-20
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09