องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 29 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองเรือจัดโครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือคนจมน้ำและการปฐมพยาบาล ตลอดจนการช่วยเหลือคนจมน้ำ

2024-07-02
2024-06-19
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-05-31
2024-03-20
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-21