องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จัดโครงการอมรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและประชาชนทั่วไปในตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร"พวงมาลัยจากผ้าขาวม้า" และหลักสูตร"ตุ๊กตาจา


2024-03-20
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09