องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2566


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้จัดกิจกรรมวันส้วมโลกประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาส้วมในประเทศไทยให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-08