องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
12/3 หมู่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

โทร/โทรสาร 0-3627-7600

E- mail : admin@klongrua.go.th
                 klongrua.sao@gmail.com
Web Site : www.klongrua.go.th
 

คลิกที่ภาพเพื่อเชื่อมต่อ