องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความรู้เกี่ยวกับงูมีพิษในประเทศไทย [ 9 มี.ค. 2566 ]1251
2 การเฝ้าระวัง PM 2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย [ 8 ก.พ. 2566 ]6
3 การเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาพยาบาล และ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล [ 10 ม.ค. 2566 ]129
4 แผ่นพับการคัดแยกฃขะอย่างถูกต้อง [ 24 พ.ย. 2565 ]136
5 การให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ [ 14 พ.ย. 2565 ]191
6 การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ [ 14 พ.ย. 2565 ]161
7 แผนจัดการความรู้ KM [ 9 พ.ย. 2565 ]134
8 ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ โควิด19 [ 17 ธ.ค. 2564 ]198
9 การจัดระบบ อสม. และภาคประชาชน สาหรับ Local quarantine และ Home quarantine [ 31 มี.ค. 2563 ]139
10 การบำบัดด้วย Oxygen [ 1 มี.ค. 2562 ]126
11 การให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก [ 9 มิ.ย. 2560 ]183
12 การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น [ 9 มิ.ย. 2560 ]222
13 การดูแลสุขภาพช่องปาก [ 9 มิ.ย. 2560 ]281
14 แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ [ 26 เม.ย. 2559 ]133
15 เข็มวิทยฐานะจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) [ 26 เม.ย. 2559 ]183
16 โครงการส่งเสริมความรู้ในองค์กร การแต่งกายของข้าราชการ [ 26 เม.ย. 2559 ]136
17 การลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 26 เม.ย. 2559 ]132
18 การลาของพนักงานส่วนตำบล [ 26 เม.ย. 2559 ]200
19 พรบ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 26 เม.ย. 2559 ]133
20 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 26 เม.ย. 2559 ]129