องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 31 มี.ค. 2566 ]34
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2566 ]43
3 ภาพกิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรม [ 20 ก.พ. 2566 ]60
4 แนวทางปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง Dos&Don’ts [ 20 ก.พ. 2566 ]62
5 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 20 ก.พ. 2566 ]57
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]52
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]59
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]103
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]129
10 แผ่นพับเรื่องจริยธรรมของข้าราชการ [ 24 ม.ค. 2562 ]157