องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]4
2 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]20
3 ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2566 ]31
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ระยะเวลา 6 เดือนแรก [ 3 เม.ย. 2566 ]33
5 ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]82
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ระยะเวลา 6 เดือนแรก [ 8 เม.ย. 2565 ]140
7 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) [ 28 มี.ค. 2565 ]133
8 ประกาศรายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]143
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือนหลัง [ 8 ต.ค. 2564 ]142
10 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]182
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือนแรก [ 9 เม.ย. 2564 ]135
12 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]146
13 ประกาศสรุปรายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]145
14 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]142
15 ประกาศการจัดทำแผนการใช้เงินรวมไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]135
16 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]127
17 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]179
18 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]140
19 ประกาศสรุปรายงานงบการเงิน ประจำปี 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]149
20 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]181
 
หน้า 1|2