องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]45
2 แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]48
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]140
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]143
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ปีงบ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]145
6 การประเมินการให้บริการสาธาณะตามเกณฑ์ชี้วัดและเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]148
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]136