องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]42
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 28 มี.ค. 2566 ]49
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 21 มี.ค. 2566 ]52
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 9 มี.ค. 2566 ]44
5 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 2 มี.ค. 2566 ]51
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2566 ]46
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]37
8 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ก.ค. 2565 ]89
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 4 ก.ค. 2565 ]89
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 29 มิ.ย. 2565 ]95
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 มิ.ย. 2565 ]92
12 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 8 มิ.ย. 2565 ]80
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 6 มิ.ย. 2565 ]102
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]89
15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสแก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]47
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]36
17 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 1 เม.ย. 2565 ]85
18 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 28 ก.พ. 2565 ]91
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 24 ก.พ. 2565 ]85
20 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 22 ก.พ. 2565 ]141
 
หน้า 1|2