องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของอบต.คลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของอบต.คลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ