องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประุจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประุจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ