องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการคุรธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]10
2 การเปิดรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงภาวะผู้นำในระดับที่เหมาะสมสำหรับองค์การ [ 1 ต.ค. 2562 ]7
3 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลคลองเรือกับผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖2 [ 1 ต.ค. 2562 ]9
4 รายงานกิจกรรมประชาคม 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]8
5 บันทึกข้อความประชาคม 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]10
6 โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล สู่กระบวนการรับฟังปัญหาความต้องการสำหรับรองรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มี.ค. 2562 ]10
7 นโยบายต่อต้านการทุจริต [ 9 ก.พ. 2560 ]12