องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]86
2 รายงานงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 10 ม.ค. 2565 ]77
3 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 10 ม.ค. 2565 ]87
4 รายงานแผนป้องกันการทุัจริต พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]75
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 3 ธ.ค. 2564 ]87
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 3 ธ.ค. 2564 ]78
7 ผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]94
8 การประเมินผลการปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]111
9 รายงานการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]83