องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 3 มี.ค. 2565 ]104
2 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2565 ]90
3 คู่่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย [ 18 ก.พ. 2565 ]89
4 คู่มือปฏฺิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ [ 18 ก.พ. 2565 ]82
5 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ก.พ. 2565 ]83
6 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 18 ก.พ. 2565 ]83
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 18 ก.พ. 2565 ]91
8 คู่มือการปฏิบัติงานใช้ระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2565 ]87
9 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 18 ก.พ. 2565 ]88
10 คู่มือการจัดเก็บรายได้ [ 27 ธ.ค. 2564 ]89
11 แผนงานภารกิจหลัก [ 15 พ.ย. 2561 ]95
12 คู่มือกำหนดมาตรฐานงานภารกิจหลัก [ 13 ก.ค. 2561 ]112