องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพย์พยากรบุคคล [ 3 ม.ค. 2567 ]1
2 คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 3 ม.ค. 2567 ]2
3 คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุขฯ [ 3 ม.ค. 2567 ]4
4 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 3 ม.ค. 2567 ]3
5 คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน [ 3 ม.ค. 2567 ]3
6 คู่มือปฏิบัติบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 3 ม.ค. 2567 ]2
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 3 มี.ค. 2565 ]146
8 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2565 ]129
9 คู่่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย [ 18 ก.พ. 2565 ]123
10 คู่มือปฏฺิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ [ 18 ก.พ. 2565 ]131
11 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ก.พ. 2565 ]118
12 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 18 ก.พ. 2565 ]122
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 18 ก.พ. 2565 ]127
14 คู่มือการปฏิบัติงานใช้ระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2565 ]121
15 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 18 ก.พ. 2565 ]126
16 คู่มือการจัดเก็บรายได้ [ 27 ธ.ค. 2564 ]136
17 แผนงานภารกิจหลัก [ 15 พ.ย. 2561 ]130
18 คู่มือกำหนดมาตรฐานงานภารกิจหลัก [ 13 ก.ค. 2561 ]169