องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข้อบัญญัติ/เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]28
2 ข้อบัญญัตืงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(Word) [ 15 ก.ย. 2566 ]4
3 ข้อบัญญัตืงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(Excel) [ 15 ก.ย. 2566 ]7
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2565 ]72
5 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2565 ]45
6 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]163
7 ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]151
8 ประกาศข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]149
9 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]178
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]141
11 ประกาศข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]131
12 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]169
13 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]134
14 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]137
15 ประกาศสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]136