องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]92
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]100
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ปีงบ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]104
4 การประเมินการให้บริการสาธาณะตามเกณฑ์ชี้วัดและเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]102
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]102