องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ก.ค. 2565 ]45
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 4 ก.ค. 2565 ]44
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 29 มิ.ย. 2565 ]49
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 มิ.ย. 2565 ]41
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 8 มิ.ย. 2565 ]42
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 6 มิ.ย. 2565 ]47
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]44
8 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 1 เม.ย. 2565 ]45
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 28 ก.พ. 2565 ]44
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 24 ก.พ. 2565 ]45
11 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 22 ก.พ. 2565 ]95
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 17 ก.พ. 2565 ]92
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.พ. 2565 ]47
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ม.ค. 2565 ]99
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]85
16 แผนอัตรกำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]89