องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบ ปค.5 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]61
2 แบบ ปค.4 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]67
3 แบบ ปค.1 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]55
4 ผลการตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]59
5 แบบ รายงานนายก ปค ๑ [ 7 ต.ค. 2562 ]61
6 แบบ ปค.4 สำนักปลัดฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]63
7 แบบ ปค 4 กองการศึกษาฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]60
8 แบบ ปค 4 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]60
9 แบบ ปค 4 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]58
10 แบบ ปค.4 กองสวัสดิการ [ 30 ก.ย. 2562 ]65
11 แบบ ปค.4 กองสาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]61
12 แบบ ปค.5 สำนักปลัด [ 30 ก.ย. 2562 ]63
13 แบบ ปค.5 สาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]61
14 แบบ ปค5 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]68
15 แบบ ปค 5 กองสวัสดิการสังคม [ 30 ก.ย. 2562 ]61
16 แบบ ปค 5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ก.ย. 2562 ]65
17 แบบ ปค 5 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]56
18 แบบ ปค.4 อบต.คลองเรือ [ 30 ก.ย. 2562 ]76
19 แบบ ปค.5 อบต.คลองเรือ [ 30 ก.ย. 2562 ]69
20 คำสั่ง คณะกรรมการควบคุมภายในองค์กร 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]70
 
หน้า 1|2