องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบ ปค.5 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]262
2 แบบ ปค.4 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]265
3 แบบ ปค.1 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]132
4 ผลการตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]113
5 แบบ รายงานนายก ปค ๑ [ 7 ต.ค. 2562 ]101
6 แบบ ปค.4 สำนักปลัดฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]158
7 แบบ ปค 4 กองการศึกษาฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]165
8 แบบ ปค 4 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]141
9 แบบ ปค 4 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]172
10 แบบ ปค.4 กองสวัสดิการ [ 30 ก.ย. 2562 ]226
11 แบบ ปค.4 กองสาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]122
12 แบบ ปค.5 สำนักปลัด [ 30 ก.ย. 2562 ]156
13 แบบ ปค.5 สาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]133
14 แบบ ปค5 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]140
15 แบบ ปค 5 กองสวัสดิการสังคม [ 30 ก.ย. 2562 ]161
16 แบบ ปค 5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ก.ย. 2562 ]136
17 แบบ ปค 5 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]134
18 แบบ ปค.4 อบต.คลองเรือ [ 30 ก.ย. 2562 ]137
19 แบบ ปค.5 อบต.คลองเรือ [ 30 ก.ย. 2562 ]123
20 คำสั่ง คณะกรรมการควบคุมภายในองค์กร 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]126
 
หน้า 1|2